2014-07-03

Nowa wizualizacja zewnętrzna

Od magazynu w Niepruszewie rozpoczęliśmy montaż nowych szyldów z aktualnie obowiązującym logotypem. W tej lokalizacji zawiesiliśmy szyldy podświetlane, które nocą są doskonale widoczne z pobliskiej autostrady.